Vi fortsätter – försiktigt

Det är i dagsläget stor oro kring Coronaviruset.

I Södertälje teateramatörer följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och håller oss uppdaterade kring ny information.

I dagsläget bedömer vi det inte som att det finns anledning att ställa in planerade grupper och verksamheter.

Att tänka på

Smittämnen fastnar lätt på händer, och kan spridas vidare när du tar någon i hand. Därför är det bra att vara försiktig i och kring samlingar och vid kontakt med varandra.

Vi som medverkar i repetitioner och träffar är som alltid noggranna med handhygienen.

Var extra varsam om du själv tillhör eller kommer i kontakt med äldre och andra i riskgrupper.

Allmänna råd för att undvika smitta

• Tvätta händerna ofta

• Hosta och nys i armvecket

• Undvik att röra ögon, näsa och mun

• Stanna hemma när du är sjuk

• Använd handsprit om tvål/vatten inte finns tillgängligt

Källa: folkhalsomyndigheten.se


Vi gör extraåtgärder i våra lokaler för att underlätta möjligheten till förhöjd hygien.