Sponsorer

Det är många som stöder teateramatörerna i ord, handling och ekonomiskt. Här är några av dem:

Destination Södertälje

Teater för alla – Alla för teater