Skrap och spackel

Jobbet med Sagateatern rullar på. I veckor har vi skrapat bort gamla medaljongtapeter och flera lager färg, tapetklister från förra seklet och annat. I början av februari började vi spackla och slipa ojämnheter för att kunna måla snyggt sen.