Röst och Sångkurs!

amelea

Ameléa Ylva Bång har förut haft sångkurs hos oss och nu kan vi glädjande nog erbjuda detta en gång till.
Datum för första träffen kommer att bli lördag 12 mars kl 13—15 på Sagateatern. Det kommer att bli 3 tillfällen att träffas.
Om Du är intresserad att vara med på röst- och sångkurs så maila Din anmälan till medlem@sta.nu.

Det är gratis för STA-medlem. Är Du inte medlem så kostar det 100:-.