Motionera är rätt

Rör på dig, STA-medlem! Och fundera samtidigt på förslag som kan förbättra föreningens verksamhet.

Så här kan ett årsmöte se ut hos oss.

Det är enkelt: Skicka ett mejl till info@sta.nu märkt “Motion” och sen skriver du vad du tycker, varför du tycker det och vad du vill ska hända. “Jag tycker att STA ska…”

Motionerna till årsmötet ska vara inne senast den 13 februari. Årsmöte för alla medlemmar är den 20 februari. Det kommer en kallelse.