Kabaré på sne´

Kabaré på sne´


kabare pa sneSTA:s grupp Dunungarna ger “Kabaré på sne´” – blandat eget och andras texter om situationer som kan möta oss i vardagen
.

Teater för alla – Alla för teater