Årsmöte 9 mars

Stalogtrans
Härmed kallas alla våra medlemmar till Södertälje teateramatörers årsmöte!

9 mars Kl. 18.00-20.00

Sagateatern

Sedvanlig formalia och enkelt fika utlovas.
Var med och lär känna föreningen. Vi går igenom året som var och väljer styrelsen för 2016/17
vill du lämna in en motion så mejla denna senast 2 veckor innan på info@sta.nu

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av kallelse till årsmötet
 3. Dagordningen fastställdes
 4. Val av årsmötets ordförande och sekreterare
 5. Val av justeringsmän och rösträknare
 6. Verksamhetsberättelsen behandlas
 7. Ekonomisk verksamhetsberättelse behandlas
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet 2015 års styrelse
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av styrelseersättare
 12. Val av grupprepresentanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av revisorsersättare
 15. Val av valberedning
 16. Val av lokalansvarig
 17. Val av medlemsvårdare
 18. Fastställande av medlemsavgift
 19. Tecknande av firma
 20. Motioner
 21. Årsmötets avtackade
 22. Årsmötets avslutande