2 pjäser i 1

Ett ytterligare uppspel innan sommaren tar sitt fulla grepp om oss.
Två enaktare sammansatta till en helkväll.
Premiär 2 juni Kl. 13.00 i Flickskolans Aula.